Nominera till a-kassans förenings-stämmor

Inför val av ombud och ersättare till kassans föreningsstämmor under perioden 2017-2022 utlyser Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa i Östergötland samt Vimmerby och Västerviks kommuner nominering.

Till ombud och ersättare kan endast medlem i Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa och tillhörande valkretsen nomineras.

Endast medlem i Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa och tillhörande valkretsen har rätt att nominera.

Nomineringsmöte hålls lördagen den 11 mars 2017 kl. 09.30 Restaurang Lagerbladet, Storgatan 24 i Linköping

Peter Johansson

Kassaredogörare