Erfarenhetskonferens för våra huvudskyddsombud och skyddsombud

Erfarenhetskonferens för våra huvudskyddsombud och skyddsombud

Avdelning 5 kommer att anordna en erfarenhetskonferens för våra huvudskyddsombud (HSO) och skyddsombud (SO) i början av oktober 2017
Våra regionala skyddsombud har jobbat fram en erfarenhetsdag efter ha lyssnat på våra HSO och SO på arbetsplatserna och sett behovet.

De regionala skyddsombudens främsta roll är att verka på små arbetsplatser(mindre än 50 anställda samt inga förtroendevalda) och initiera SAM(systematiska arbetsmiljöarbetet) bland företagen. Dock har RSO istället fått verka på större arbetsplatser för att stötta de lokala skyddsombuden samt öka kunskapsnivån då trycket har ökat och klimatet har till en viss del blivit hårdare på arbetsplatserna.
Det har lagt grunden för innehållet konferensen då HSO och SO behöver mer kunskap för att hjälpa våra medlemmar och ge dem i sin tur verktyg att skapa en bättre arbetsmiljö på våra arbetsplatser.

Målet med konferensen är att:

  • Bygga en nära relation med skyddsombuden
  • Öka kunskapsnivån i rehab, omprövning, SAM
  • Öka kunskapsnivån i härskartekniker
  • Genom grupparbeten och redovisning öka nivån i arbetsmiljölagen
  • Ge skyddsombuden verktyg att kunna verka som skyddsombud
  • Minska arbetsbelastningen för de regionala skyddsombuden
  • Lyfta rollen som lokalt skyddsombud

Förbundets ombudsman för arbetsmiljö Martin Miljeteig kommer att delta som föreläsare på konferensen tillsammans med våra regionala skyddsombud Mikael Rolf, Magnus Kinnunen samt Kim Råneby.

Ett förtydligande då medlemmar har hört av sig. Utbildningen består av en grupp per dag. Titta gärna på er kallelse till utbildningen från avdelning 5.

 

Charn Ispa
Ordförande
Avdelning 5
Svenska Transportarbetareförbundet