Dags att nominera till sektion- och avdelningsuppdrag

Nominering till uppdrag i sektions och avdelning sker i sektionerna inför kommande årsmöten, se separata uppgifter om när de olika sektionerna har sina möten. Valberedningen ombesörjer förberedande val till avdelningen, sektionsstyrelsen bereder val till sektionens uppdrag.

Vilka uppdrag som löper ut i sektionen finner du under respektive sektion vart efter sektionsstyrelsen inrapporterat uppgiften till avdelningen.

Uppdrag som löper ut i avdelningen är:

 • 1 styck avdelningsordförande 2 år, avgående: Håkan Håkansson.
 • 3 styck ordinarie ledamöter 2 år, avgående: Johanna Sjögren, Lenny Ödegården, Michael Eskilsson.
 • 3 styck ersättare till avdelningsstyrelse 2 år, avgående: Alexandra Krantz, Jan Christiansson, Johnny Lans.
 • 1 styck ersättare till avdelningsstyrelse 1 år, avgående: Vakant.
 • 1 st studieorganisatör 2 år, avgående Johnny Lans
 • 1 st ungdomsansvarig 2 år, avgående Johnny Lans
 • 1 styck förbundsrådsledamot 2 år, avgående: Håkan Håkansson.
 • 1 styck fanbärare 1 år, avgående: Håkan Håkansson.
 • 1 styck ersättare till fanbärare 1 år, avgående: Magnus Boman.
 • 2 styck valberedning 2 år, avgående: Mats Borgenstrand, Roger Svensson.
 • 1 styck revisorer 2 år, avgående: Arvid Söderberg.
 • 1 styck ersättare revisorer 1 år, avgående: Vaknat.
 • 1 styck ersättare revisorer 2 år, avgående: Vaknat.