Avdelningens årssammanträde

Lördagen den 25 mars på Hotell Gillet i Uppsala. Sedvanlig kallelse skickas ut till representantskapet.
Vid frågor, kontakta ordförande Ludwig Eriksson.