Arbetsskada?

Vad är en arbetsskada och vad skall jag tänka på om jag råkar ut för en ”arbetsskada”?
Först börjar vi med att reda ut begreppet ”Arbetsskada”.

Det finns 4 olika typer av arbetsskada.

  1. Olycksfall i arbetet, detta kan beskrivas som en oförutsedd och oväntad händelse med ett kort händelseförlopp, exempelvis om du faller, skär dig eller träffas av ett föremål.Denna arbetsskada är den lättaste att få klassad och godkänd som arbetsskada då det finns ett tydligt händelseförlopp med tid och datum när olycka skedde.Här skall du tänka på att anmäla skadan till Försäkringskassan och till AFA (TFA anmälan).

  2. Färdolycksfall, om du råkar ut för en olycka på väg till eller från arbetet så kan du omfattas av begreppet arbetsskada. Här är det viktigt att tänka på att om det finns ett trafikförsäkringspliktigt fordon inblandat i olyckan så skall anmälan göras till dennes försäkringsbolag i första hand, om du sedan får ett besked därifrån att du inte får ersättning då skall du göra en anmälan till AFA (TFA anmälan). Det är ALLTID i första hand en anmälan till det trafikförsäkringspliktiga fordonets försäkring innan anmälan görs till AFA som gäller.

  3. Arbetssjukdomar, detta enligt min mening är den absolut svåraste arbetsskadan att få klassad såsom arbetsskada. Här under faller Tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar, som kan leda till rygg- eller ledbesvär. Ensidigt arbete – som kan ge skador på muskler och senor. Vibrationer – som kan skada blodkärl, nerver och leder. Buller – som kan ge hörselskada. Lösningsmedel som kan skada det centrala nervsystemet. Olika ämnen, som kan ge upphov till cancer, allergier eller luftvägsbesvär. Psykiskt påfrestande arbetsförhållanden, som kan ge upphov till psykiska besvär eller psykosomatiska sjukdomar, till exempel högt blodtryck, magsår eller hjärtbesvär.

  4. Smittsamma sjukdomar, här gäller speciella regler. Som arbetsskada godtas smittsam sjukdom som du ådragit dig vid arbete i laboratorium där arbete med smittämnet bedrivs. Om man blir smittad på annat sätt så är försäkringsskyddet väldigt begränsat.

Gemensamt för ovanstående är att du skall göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan och till AFA på en TFA blankett. TFA = Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Det är bra om du uppsöker läkare så att skadan blir dokumenterad.

Har du frågor eller andra funderingar så tveka inte att kontakta avdelningen.