Arbetarförfattarsällskapens dag

En dag om arbetarlitteratur tillsammans med de litterära sällskapen för arbetarförfattare

Lördagen den 28 januari kl 11.00–15.30

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge

Program

11.00 Välkomsthälsning – Mikael Eivergård, ny chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Arbetarförfattarna, Sällskapen och Arkivet

11.30 På minnets redd – därför behövs ett Ove Allanssonsällskap. Lennart Johnsson och Anders Lindström om det senaste tillskottet av arbetarförfattarsällskap

12.15 Lunchsmörgås till självkostnadspris

13.00 Framtida arbetarförfattarsällskap – Jenny Wrangborg, ordförande i Föreningen Arbetarskrivare

13.30 Botanisering bland bokborden

13.45 Vad är på gång 2017?  Deltagande sällskap berättar

15.30 Avslutning

Material om respektive sällskap och författare presenteras på bokbord.

Alla varmt välkomna!

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek  Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap  ABF Stockholm

Det går bra att höra av sig till kjersti.bosdotter@ifmetall.se och mats.myrstener@arbark.se