Är Du intresserad av att besöka Transports förbundskongress i juni som åhörare ?

Transports högsta beslutande organ (kongressen) kommer med start lördagen den 3 juni att besluta vad förbundet ska göra den kommande femårsperioden (till nästa kongress).
Kongressen kommer, som förra gången, att hållas i Örebro (Conventum). Kongressen avslutas torsdagen 8 juni.

Medlemmar/avdelningar har kunnat skriva förslag (motioner) på vad förbundet ska ägna sig åt de kommande fem åren. Ca 240 motioner kommer att behandlas under de 6 dagar kongressen pågår. Det är också kongressen som väljer förbundsledning (ordf. sekr. kassör plus övriga i förbundsstyrelsen).

Avdelningens medlemmar har kunnat nominera och välja de representanter som kommer att delta på kongressen som ombud.
(8 personer plus avdelningens förbundsrådsledamot)

Intresserade medlemmar har möjlighet att vara åhörare på kongressen och på så vis kunna ta del av vad som händer (1 dag eller fler) 
(Avdelningen bekostar 10 resor bil/tåg, ej boende) Hör av dig till undertecknad om du är intresserad.
Föranmälan är obligatorisk för att få ”pass” till kongressen.

 

Vänligen
Ulf Stigsson, ordförande
ulf.stigsson@transport.se
010-480 36 41