Avtalsrörelsen 2017

Förra årets avtalsrörelse resulterade i 1-åriga kollektivavtal så nu är det dags för oss att återigen träffa arbetsgivarna vid förhandlingsbordet. Foto: Julia Taylor CC/BY

AVTAL 2017. Under året kommer Transports alla avtal att omförhandlas. Här får du koll på senaste nytt om förhandlingarna och kan se när det är dags för ditt avtal att förnyas.

Senaste nytt

Gummiverkstadsavtalet klart 29 juni

Avtalsperiod 1 april 2017 till och med 31 mars 2020

Retroaktiv ersättning fr.o.m. 1 april 2017

2017 höjs lönen med 2,2 %

2018  höjs lönen med 2,0 %

2019 höjs lönen med 2,3 %


Nytt taxitelefonistavtal tecknades 28 juni

Avtalet är 3-årigt och gäller mellan 1 juni 2017 och 31 maj 2020.

Utgående månadslöner höjs med:

1 juni 2017:
Lönekategori 1 (provtjänstgöring): 460 kr
Lönekategori 2-5: 500 kr .

1 juni 2018:
510 kr (alla tariffer)

1 juni 2019
598 kr (alla tariffer)

Ny ob-ersättning

Enkelt ob höjs till 27 kr 77 öre from den 1 juni 2017
Enkelt ob höjs till 28 kr 34 öre from den 1 juni 2018
Enkelt ob höjs till 29 kr 02 öre fr om den 1 juni 2019

Kvalificerat ob höjs till 43 kr 98 öre fr o m den 1 juni 2017
Kvalificerat ob höjs till 44 kr 90 öre from den 1 juni 2018
Kvalificerat ob höjs till 45 kr 97 öre fr o m den 1 juni 2019

Storhelgs-ob höjs till 7 5 kr 16 öre fr o m den 1 juni 2017
Storhelgs-ob höjs till 76 kr 72 öre from den 1 juni 2018
Storhelgs-ob höjs till 78 kr 54 öre fr o m den 1 juni 2019


Nytt avtal för bilvårdare

Gäller bilvårdare på OK/Q8-stationer anslutna till KFO

Avtalet gäller tre år mellan 1 maj 2017 och 30 april 2020.

Höjningarna görs med

2,2 % 2017

2,0 % 2018

2,3 % 2019

Det införs även en kompensation vid så kallad hyvling – d.v.s. då arbetsgivaren sänker arbetstidsmåttet för de anställda. Kompensationen motsvarar den personliga uppsägningstiden.


Kan vi nå dig vid en konflikt?

Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig så att vi snabbt kan nå dig om din arbetsplats exempelvis tas ut i strejk. Kontrollera och ändra dina uppgifter på .


Kollektivavtal – så funkar det!

Vad är kollektivavtalet värt? Hur går en avtalsrörelse till? Vad innebär en strandad förhandling?

Allt du behöver veta om kollektivavtal

Avtalskalender 2017
AvtalGiltigt tillMotpartLäge i förhandlingarna
Bemanningsavtalet30 aprBemanningsföretagenAvtal tecknat 10 maj
Bensin- och garageavtalet30 aprMAF och PAFAvtal tecknat 14 juni
Bevakningsavtalet31 majSäkerhetsföretagenAvtal tecknat 30 maj
Bilvård – Almega30 juniAlmega, TjänsteföretagenAvtal tecknat 15 juni
Bilvård – KFO30 aprArbetsgivareföreningen KFOAvtal tecknat 28 juni
Bussbranschavtalet30 sepBussarbetsgivarna, BuAInget förhandlingsdatum fastställt
Bärgningsavtalet31 marsMAFAvtal tecknat 17 maj
Depåavtalet31 marsPAFAvtal tecknat 17 maj
Flygmekanikeravtalet30 sepSvenska FlygBranschenInget förhandlingsdatum fastställt
Flygplatsavtalet31 marsKommunala Företagens Samorganisation - KFSAvtal tecknat 15 juni
Flygriksavtalet30 sepSvenska FlygBranschenInget förhandlingsdatum fastställt
Flygtankningsavtalet31 marsPAFAvtal tecknat 20 juni
Flygteknikeravtalet31 oktSvenska FlygBranschenInget förhandlingsdatum fastställt
Fraktflygavtalet30 sepSvenska FlygBranschenInget förhandlingsdatum fastställt
Gummiverkstadsavtalet31 marsMAFAvtal tecknat 29 juni
Hamn- och stuveriavtalet30 aprilSveriges HamnarAvtal tecknat 24 maj
Hyrverksavtalet31 majBiltrafikens Arbetsgivareförbund, BAAvtal tecknat 19 maj
Miljö- och flygavtalet Pacta30 aprArbetsgivareförbundet PactaFörhandlingar inleddes 4 april
Miljöarbetareavtalet, BA31 marsBiltrafikens Arbetsgivareförbund, BAAvtal tecknat 19 april
Reklamdistributörsavtalet30 juniAlmega - TjänsteföretagenAvtal tecknat 15 juni
Taxiförareavtalet30 junBiltrafikens Arbetsgivareförbund, BAFörhandlingar 26–27 juni
Taxitelefonistavtalet31 majBiltrafikens Arbetsgivareförbund, BAAvtal tecknat 28 juni
Terminalavtalet–SHT30 aprilAlmega TjänsteföretagenAvtal tecknat 15 juni
Tidningsdistributörsavtalet30 aprilAlmega MedieföretagenFörhandlingar ajournerade till mitten av juni
Transportavtalet31 marsBiltrafikens Arbetsgivareförbund, BAAvtal tecknat 9 maj
Utlandsavtalet31 marsBiltrafikens Arbetsgivareförbund, BAAvtal tecknat 23 maj
Återvinningsavtalet31 marsKommunala Företagens Samorganisation - KFSAvtal tecknat 15 juni