Transports inkomstförsäkring

Med inkomstförsäkringen får du mer pengar om du blir arbetslös. Försäkringen täcker upp så att du får ut 80 % av din inkomst även om du tjänar mer än 25 025 kronor i månaden som annars är inkomsttaket för arbetslöshetsersättningen.

Du kan få ersättning från försäkringen i högst 100 ersättningsdagar i en arbetslöshetsperiod. Perioden inleds med 7 karensdagar beräknade som hos Arbetslöshetskassan.

För att få ersättning från inkomstförsäkringen ska du

  • ha varit medlem i Transport i minst 12 månader.
  • ha varit medlem i en a-kassa

eller

  • före inträdet till Transport ha varit medlem i annat fackförbund med en liknande inkomstförsäkring. Den sammanlagda medlemstiden ska vara minst 12 månader. Under dessa 12 månader får du inte ha varit arbetslös.

Ersättning utbetalas retroaktivt och följer a-kassans ersättningsdagar. Det innebär att du maximalt kan få ersättning för fem dagar per vecka.

Den som har en ersättningsgrundande inkomst under 25 025 kronor per månad får ersättning från a-kassan som motsvarar 80 procent av sin inkomst efter skatt och kan därför enligt lag inte få ersättning från inkomstförsäkringen.

Skicka in ansökningsblankett i samband med att du ansöker om arbetslöshetsersättning och om du uppfyller kraven i villkoren om inkomstförsäkringen.

Ladda ned ansökningsblankett Villkor för inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringen baseras på den så kallade dagersättningen som A-kassan fastställer för den senaste 12-månadersperioden innan du blev arbetslös. Om du har varit sjukskriven blir dagersättningen lägre för sjukskrivningsperioden. Det betyder att inkomstförsäkringen också blir lägre. Samma sak gäller om du exempelvis varit föräldraledig.