Vi på förbundskontoret

Förbundskontoret är Transports huvudkontor. Här finns centrala ombudsmän som stödjer de lokala ombudsmännen i arbetet på avdelningarna. Här arbetar även centralt ansvariga för arbetsmiljöfrågor, försäkringsfrågor och studieverksamhet. På förbundskontoret finns också förbundets samhällspolitiska enhet.

VU är den beslutsinstans som styr verksamheten mellan förbundsstyrelsens sammanträden.

Markus PetterssonT.f. förbundsordförande

E-post
markus.pettersson@transport.se

Leder styrelsens arbete och har huvudansvar för facklig-politiskt arbete, organisering, utredningar och studier

Tommy WreethFörbundskassör

E-post
tommy.wreeth@transport.se

Huvudansvar för ekonomi och personal, samt tillförordnat ansvar för förbundets förhandlingsverksamhet.

Katrin LöndahlVU-sekreterare

Tel
010-480 37 38
E-post
katrin.londahl@transport.se

Transports förhandlingsavdelning bistår förbundets lokala ombudsmän och förhandlar i ärenden som tagits till central nivå.

Har du frågor om ditt avtal och vill prata med en ombudsman? Kontakta din lokalavdelning. Eller ring Transport på direkten: 010-480 30 00.

Marcel CarlstedtFörbundsjurist och avtalssekreterare

E-post
marcel.carlstedt@transport.se

Övergripande ansvar för samtliga avtal.

Joakim GuttmanOmbudsman

E-post
joakim.guttman@transport.se

Ansvar för centrala förhandlingar inom miljöarbetare- och renhållningsavtalen, utlandsavtalet samt delarna av Transportavtalet som rör åkeri.

Magnus LarssonOmbudsman

E-post
magnus.larsson@transport.se

Ansvar för centrala förhandlingar inom samtliga bensin- och bränsleavtal, Bärgningsavtalet, Gummiverkstadsavtalet samt terminaldelen inom Transportavtalet.

Annika ThiamFörhandlingssekreterare

E-post
annika.thiam@transport.se

Förhandlingsavdelningens sekreterare.

Peter WinsténOmbudsman

E-post
peter.winsten@transport.se

Ombudsman med ansvar för centrala förhandlingar inom flyg och stuveri.

Jerker NilssonOmbudsman

E-post
jerker.nilsson@transport.se

Ansvar för centrala förhandlingar inom Bevakningsavtalet, Tidningsdistributörsavtalet, Reklamdistributörsavtalet samt Biluthyrnings- och Bilvårdsavtalen.

Lars MikaelssonOmbudsman

E-post
lars.mikaelsson@transport.se

Ansvar för centrala förhandlingar inom taxi-/hyrverks- och bussavtalen samt delar inom Transportavtalet som rör åkeri.

Martin MiljeteigOmbudsman

E-post
martin.miljeteig@transport.se

Ansvar för förhandlingar inom arbetsmiljö och trafiksäkerhet samt ansvarig för skyddsombudsverksamheten och regionala skyddsombud. Ansvarar även för Transports åtaganden inom de partsgemensamma organisationerna TYA, BYA samt TAN

Förbundets försäkringsenhet bistår lokala försäkringsinformatörer och regionala skyddsombud.

Har du frågor om dina försäkringar? Kontakta din lokalavdelning. Eller ring Transport på direkten: 010-480 30 00.

Sture ThorsellFörsäkringsansvarig

E-post
sture.thorsell@transport.se

Jorma Ström

E-post
jorma.strom@transport.se

Har du frågor om fackliga kurser? Kontakta studieorganisatören på din lokala avdelning, eller ring Transport på direkten på 010-480 30 00.

Matts HaglundOrganisationssekreterare

Tel
010-480 37 41
E-post
matts.haglund@transport.se

Dag LeanderStudieombudsman

Tel
010-480 37 61
E-post
dag.leander@transport.se

Charlotte Wendel LendinStudiesekreterare

Tel
010-480 37 67
E-post
charlotte.wendel.lendin@transport.se

Nicklas MattssonOrganiseringsansvarig

Tel
010-480 37 80
E-post
nicklas.mattsson@transport.se

Tommy ManninenStudieombudsman

Tel
010-480 32 05
E-post
tommy.manninen@transport.se

Antti VainioUtredare

Tel
010-480 37 68
E-post
antti.vainio@transport.se

Fokusområden: åkeri, hamn och flyg

Frank Martin EngströmKommunikatör

Tel
010-480 37 49
E-post
frank.martin.engstrom@transport.se

Kommunikatör, ansvarig för Transportpodden

Emil BurmanUtredare

Tel
010-480 37 47
E-post
emil.burman@transport.se

Fokusområden: persontransporter, bensin, miljö, tidningsdistribution och bemanning

Jenny GransellKommunikatör

Tel
010-480 37 55
E-post
jenny.gransell@transport.se

Kommunikatör och ansvarig för webbplatsen transport.se

Magnus FalkInternationell politisk sekreterare

Tel
010-480 37 64
E-post
magnus.falk@transport.se

Fokusområden: EU och Transports globala arbete

ITF-inspektörer

Transports ITF-inspektörer besöker bekvämlighetsflaggade fartyg och tecknar kollektivavtal för besättningarna, samt kontrollerar efterlevnaden av dessa avtal.

Göran LarssonITF-inspektör

Tel
010-480 31 14
E-post
goran.larsson@transport.se

ITF-inspektör, Göteborg, EWC-koordinator, Internationellt ansvar för bevakningsbranschen.

Fredrik BråddITF-inspektör

Tel
010-480 31 03
E-post
fredrik.bradd@transport.se

ITF-inspektör, Umeå

Britt-Marie AnderssonEkonomichef

Tel
010-480 37 36
E-post
britt-marie.andersson@transport.se

Ulf PerssonOmbudsman

Tel
010-480 37 33
E-post
ulf.persson@transport.se

Ansvarig för ”Transport på direkten”

Nina LindholmAdministrativ chef

Tel
010-480 37 60
E-post
nina.lindholm@transport.se