Väktarsektionen kallar till möte

Onsdagen den september klockan 18:00, plats avdelningen, Fjärde Långgatan 48

På dagordningen: Fyllnadsval till suppleant till avdelningens valberedning.