Väktarsektionen kallar till möte

Onsdagen den 15 februari klockan 18:00, plats avdelningen, Fjärde Långgatan 48

På dagordningen: Val till sektionen och nomineringar till avdelningen.