Tidningsbudssektionen kallar till möte

Den 20 september klockan 17:00 med fika från 16:30. Plats avdelningen, Fjärde Långgatan 48.

På dagordningen: B.l.a. nominering av revisor samt suppleant till valberedningen.