Tidningsbudssektionen kallar till möte

Den 16 februari klockan 17:00 med fika från 16:30. Plats avdelningen, Fjärde Långgatan 48.

På dagordningen: Nominering av kongressombud till förbundets kongress 2017.  Nomineringar till föreningar och företag.