Terminal och Bemanningssektion möte 9 maj 2017

Tisdag den 9 maj klockan 18:00. Plats avdelningskontoret Fjärde Långgatan 48.