Terminal och Bemanningssektion möte 19 september 2017

Terminalarbetare och bemanningssektionen har sitt möte tisdagen den 19 september kl 17.30 med fika från 17.00. På dagordningen bland annat nominering och fyllnadsval av sektionsordförande och ledamot i styrelsen.