Styrelsemöte

Måndag den 19 juni har avdelningsstyrelse möte med start kl. 09:00.