Startpunkten

Välkommen till våran informationsträff Startpunkten. Här får du lära dig varför facket finns, dina rättigheter på arbetsplatsen, vikten av kollektivavtal m.m.

Lördagen 30 september, 10:00 – 14:00 på avdelningskontoret Kosterögatan 5, Malmö.