Representantskapssammanträde 23 september

Härmed kallas ledamöter till ordinarie sammanträde med representantskapet

Lördag den 23 september

kl 9,30-12.

Lunch serveras kl 12-13

Kl 13-15 håller Tommy Jonsson föreläsning om Ordning och reda i åkeribranschen.