Representantskapssammanträde

Den 7 december har representantskapet sammanträde.

Separat kallelse kommer skickas till ledamöter och ersättare