Representantskapssammanträde

Plats: Göteborg

Den 6 december har representantskapet sammanträde.

Separat kallelse kommer skickas till ledamöter