Representantskapsmöte

Mötet äger rum på Moskogen kl 09.30 i Leksand.