Representantskap Stockholms Transportarbetarefackförening

Representantskap Stockholms Transportarbetarefackförening

Måndagen den 25 september klockan 18.30

Zäta-salen i ABF-huset, Sveavägen 41

Representantskapets ledamöter och ersättare bjuds på en bit
mat i restaurang Två Grabbar på en trappa från klockan 17.30

Kallelse med föreslagen dagordning och beslutsunderlag kommer senare. Detta är en första
information om datum, tid och plats. Representantskapet i december är inbokat till måndagen
den 18. Årssammanträdet 2018 är inte spikat ännu.

Information till er som på era sektioners årsmöten, eller i ett fyllnadsval på sektionernas
majmöten, blev valda som ordinarie ledamöter eller ersättare i representantskapet för första gå
ngen. En kallelse kommer att skickas till er drygt två veckor innan representantskapet. Om ni
inte kan komma förväntas ni meddela förhinder på det sätt som anges i kallelsen,
observera att detta också gäller ersättarna.

När ni kommer upp en trappa i ABF-huset så kommer ni att se långt
bord utanför Zäta-salen med folk från avdelningen.
Där det är skyltat med er sektion blir ni avprickade och får ett röstkort som också är en matbiljett
att visa i entrén till restaurangen.

I restaurangen är det fri sittning, många tycker att det roligaste med representantskapet är att äta
en bit mat och prata med medlemmar från andra yrken. Sedan är det bara att gå in i Zäta-salen
innan sammanträdet börjar. Man får sitta var man vill men det är lättast att hänga med nära
scenen. Ni, nyvalda men också övriga, är varmt välkomna till Zäta-salen samma dag 16.30 då
avdelningens ordförande Charn Ispa och revisorn Torkel Blom kommer att ha en genomgång
om vad uppdraget innebär. På cirka 45 minuter har vi en lättsam och underhållande dragning
innan ni kan gå till restaurangen tillsammans med de andra.

Utgångsläget är att vi skickar ut kallelse och beslutsunderlag i pappersform med den reguljära
posten men de som vill kan få det med E-post. Skicka ett mail till transport.5@transport.se

Många har redan anmält det inför årssammanträdet i mars och behöver inte göra det igen.