Representantskap (årsmöte)

Avdelningens Årsmöte
..äger rum söndagen den 19 mars i Folkets hus Norrahammar.
Mötet öppnas kl. 10,00. Det kommer att finnas Kaffe och fralla från 09,30.
På mötet ska det väljas till avdelningsuppdrag och nomineras till närliggande organisationer. Meddela din närvaro för att säkerställa att det beställts tillräckligt med lunch till alla.

Följande val skall genomföras:

1 styck avdelningsordförande 2 år
3 styck ordinarie ledamöter 2 år
3 styck ersättare till avdelningsstyrelse 2 år
1 styck ersättare till avdelningsstyrelse 1 år
1 st studieorganisatör 2 år
1 st ungdomsansvarig 2 år
1 styck förbundsrådsledamot 2 år
1 styck fanbärare 1 år,
1 styck ersättare till fanbärare 1 år
2 styck valberedning 2 år
1 styck revisorer 2 år
1 styck ersättare revisorer 1 år
1styck ersättare revisorer 2 år

A-kassans föreningsstämmas nomineringsmöte.
innan mötet öppnas ska det hållas nomineringsmöte för nominering av stämmoobud till Transports Arbetslöshetskassa. Detta kommer att hållas mellan kl. 10,00 och 10,15.
Alla medlemmar av Transports a-kassa är välkomna att framför sin nominering av 1 ordinarie och 3 ersättare.
Den 26 april 2017 i samband med A-kassans stämma kommer val av ombud till
kassans föreningsstämma att ske för de kommande fem åren. Valet äger rum
klockan 13,00 på World Trade Center Stockholm.
Mvh
Håkan AVD ordförande.