Petroliumsektionen kallar till möte

Onsdagen den 20 september klockan 18:00 på avdelningskontoret Fjärde Långgatan 48

På dagordningen: Fyllnadsval till valberedningen i avdelningen.