Möteskalendarium för sektion 7

2017

Årsmöte: 2017-02-11 kl. 10.00, Bygdegården i Gråmanstorp, Fika från kl. 09.30.
Medlemsmöte: 2017-09-02 kl. 10.00, Bygdegården i Gråmanstorp, Fika från kl. 09.30.
Nomineringsmöte: 2017-11-18 kl. 10.00, Bassholma gamla skola, Fika från kl. 09.30.

 

2018      

Årsmöte: 2018-02-10 kl. 10.00, Bygdegården i Gråmanstorp, Fika från kl. 09.30.