Möteskalendarium för sektion 4

2017

Årsmöte: 2017-02-11 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg, nya konferensrum. Fika från kl. 09.30.

Medlemsmöte: 2017-09-16 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg, nya konferensrum. Fika från kl. 09.30. 

Medlemsmöte: 2017-11-18 kl. 13.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12  i Helsingborg, nya konferensrum. Fika från kl. 12.30.

2018

Årsmöte: 2018-02-17 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12  i Helsingborg, nya konferensrum. Fika från kl. 09.30.