Möteskalendarium för sektion 3

2017

Årsmöte: 2017-02-11 kl. 10.00, Folkets Hus, Södra vägen 3 – 7, Ängelholm. Fika från kl. 9.30.

Medlemsmöte: 2017-09-16 kl. 10.00, Folkets Hus, Södra vägen 3-7, Ängelholm. Fika från 9.30.

Nomineringsmöte: 2017-11-18 kl. 10.00, Folkets Hus, Södra vägen 3 – 7, Ängelholm. Fika från kl. 9.30

 

2018        

Årsmöte: 2018-02-17 kl. 10.00, Folkets Hus, Södra vägen 3 – 7, Ängelholm. Fika från kl. 9.30.