Miljöarbetarsektionen kallar till möte

Fredagen den 17 februari klockan 17:30 på avdelningskontoret Fjärde Långgatan 48.

På dagordningen: Val till sektionen och nomineringar till avdelningen..