Medlemsmöte Taxisektionen

Medlemsmöte Taxisektionen

Den 18 September

Fika 18:00
Start av möte 18:30

Välkomna sektionsstyrelsen