Medlemsmöte sektion 6 i Vimmerby

Alla medlemmar hälsas välkommen till möte

på Restaurang Monte Carlo i Vimmerby

Start kl 18,30 – ca 20,30

Det bjuds på förtäring.

Välkommen hälsar sektionsstyrelsen