Medlemsmöte sektion 5 i Motala

Alla medlemmar hälsas välkommen till möte

I ABFs lokaler Kyrkogatan 5 i Motala

Start kl 18- ca 20

Det bjuds på enklare förtäring.

Välkommen hälsar sektionsstyrelsen