Medlemsmöte sektion 5 i Motala

Alla medlemmar hälsas välkommen till möte och filmvisning

Vi visar filmen Taxiklubben som vi sedan diskuterar kring

I ABFs lokaler Kyrkogatan 5 i Motala

Onsdag den 6 september

Start kl 18- ca 20

Det bjuds på enklare förtäring.

Föranmäl gärna att du kommer till Laila Törngren 0706-249487

Välkommen hälsar sektionsstyrelsen