Medlemsmöte sektion 3 i Linköping

Alla medlemmar hälsas välkommen till möte

På avdelningsexpedition

Generalsgatan 4 Linköping

Måndag den 13 november

Start kl 18

Välkommen hälsar sektionsstyrelsen