Medlemsmöte sektion 3 i Linköping

Alla medlemmar hälsas välkommen till temamöte Taxi där vi kommer att visa filmen om Taxibranschen.

På avdelningsexpedition

Generalsgatan 4 Linköping.

Start kl 18- ca 20

Det bjuds på enklare förtäring.

Välkommen hälsar sektionsstyrelsen