Medlemsmöte sektion 1 i Norrköping

Alla medlemmar hälsas välkommen till möte

YAs lokaler

Slakthusvägen 2 i Norrköping

Onsdag den 8 november

Start kl 18

Det bjuds på enklare förtäring

Välkommen hälsar sektionsstyrelsen