Medlemsmöte sektion 1 i Norrköping

Alla medlemmar hälsas välkommen till möte i sektionens nya lokaler.

Som finns i YAs lokaler

Slakthusvägen 2 i Norrköping.

Start kl 18- ca 20

Det bjuds på enklare förtäring.

Välkommen hälsar sektionsstyrelsen