Medlemsmöte i Oljesektionen

Kallelse till Medlemsmöte i Oljesektionen
Onsdag 27 September kl 18:30
Plats Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2 nb, Solna
Fika serveras från 18:00

Varmt välkomna!
Styrelsen