Medlemsmöte i Bevakningssektionen

Kallelse till Medlemsmöte i Bevakningssektionen
Onsdag 20 September kl 18:30
Plats Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2 nb, Solna

Ur dagordningen
Fyllnadsval sektionsstyrelse
Fyllnadsval representantskap
Studier

Fika serveras från 18:00

Varmt välkomna!
Styrelsen