Medlemsmöte Åkerisektionen

Kallelse till medlemsmöte i Åkerisektionen
Torsdag 21 September 18:30
Plats: Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2 nb, Solna

Fika serveras från 18:00

Varmt välkomna!
Sektionsstyrelsen