KALLELSE till Årssammanträde 25 mars – Representanskapet

Du som är vald till att representera sektionens medlemmar i avdelningens högsta beslutande organ (Representantskapet)

kallas till årssammanträde:

Lördagen den 25 mars 2017
Kl. 11.00
Plats: Transports Skövdekontor
Skåningstorpsväg. 5
(Buss avgår från Arbetarrörelsens Hus, kl. 09.00)

Sammanträdet kommer bland annat att behandla:
– Verksamhetsberättelse för 2016
– Ekonomisk berättelse / bokslut
– Revisorernas berättelse
– Ansvarsfrihet
– Val & Arbetsordning för 2017
– Val av ordförande och övrig avdelningsstyrelse

(De representantskapsledamöter som tagit ledigt från arbete har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst)

Representantskapsledamot som är förhindrad ska meddela avdelningens ordförande skälen till att inte kunna delta!

Gäst: Dan Gabrielsson, ordförande LO-Distriktet Västra Götaland