Buss och Taxisektionen kallar till möte

Måndagen den 25 september klockan 18:00. Plats avdelningskontoret Fjärde Långgatan 48.

På dagordningen: Fyllnadsval till revisor och suppleant i valberedningen för avdelningen.