Buss och Taxisektionen kallar till möte

Måndagen den 13 februari klockan 18:00. Plats avdelningskontoret Fjärde Långgatan 48.

På dagordningen: Val till sektionen och nomineringar till avdelningen.