Avdelningsstyrelsen-sammanträde

Avdelningens styrelse sammanträder ca 6-8 gånger per år. Vilka som är ledamöter hittar du under fliken ”Avdelningsstyrelse”.

Sammanträdet den 2 mars kommer bland annat att behandla styrelsens förslag till Representantskapets årssammanträde den 25 mars:

– verksamhetsberättelse för 2016
– förslag till Val & Arbetsordning för 2017
– ekonomisk berättelse

Vidare kommer styrelsen att besluta om årets familjedag, plan för uppsökeriet v.17, skrivelser, cirkulär och utse fackliga förtroendemän. Vi får även besök av Mats Gahrn som är regionens representant i förbundets valberedning inför kongressen i juni.