Årssammanträde

Avdelning 1 och avdelning 2 håller gemensamt årsmöte den 30 mars Mötet hålls på Hjortviken Konferens AB i Hindås.