Årssammanträde sektion 3 (tidning/reklamdistr.)

Årsmöte för sektion 3( tidning/reklamdistr.)