Åkerisektionen kallar till möte

 

Lördagen den 18 februari klockan 11:00 i avdelningen lokaler på Fjärde Långgatan 48.

På dagordningen: Val till uppdrag i sektionen och nomineringar till uppdrag i avdelningen. .