Medlemsmöte i Tidningsbudssektionen

Kallelse till medlemsmöte i Tidningsbudssektionen
Tisdag 26 September 17:30
Plats: Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2 nb, Solna

Ur dagordningen:
Din nya lön?-avtalsförhandlingarna klara?
Rapporter om lokala förhandlingar
Arbetsmiljö, Studier, Boklotteri

Kaffe och mackor serveras

Varmt välkomna!
Sektionsstyrelsen