Transport.se använder cookies. Läs mer om hur cookies används på sidan Integritet.
!
Servicemeddelande: För närvarande är inte alla våra webbtjänster tillgängliga vilket kan medföra att en del information på webbplatsen inte kan visas för tillfället.
Ljuduppläsning

Förhandlingsprotokoll

Förhandling enl. MBL§§ 11 ang övertalighet inom Production STO


Företagets synpunkter

Företaget har kallat till förhandling angående övertalighet inom Production STO på grund av volymminskningar.
Övertaligheten uppgår till 42 mekaniker som samtliga erbjuds en inplacering på STOKR.
Berörda medarbetare framgår av bifogad LAS lista, märkt med lila.
Företaget ser behov av fortsatt bemanning av ett antal medarbetare med särskilda kompetenser i form av plåtslagare respektive plåtslagare/tankdykare, märkt med gult på listan
samt medarbetare med multi skills markerade med blått.

Vi har sökt och fått mandat inom företaget för möjligheten att erbjuda avtalspensioner för ett antal mekaniker. Möjligheten att erbjuda detta var förbehållet att medarbetare med ovan nämnda multiskills ej berördes av denna process. Företaget kommer ändå att se över möjligheten att erbjuda avtalspension när så är görligt.

Företaget ser inga möjligheter att tillmötesgå föreningarnas yrkande på att ge en arbetsbefriad uppsägning.  

Företaget förklarade att på kort sikt sker inga volymökningar i Base och skulle så ske på lång sikt får vi anställa. Företagets bemanning med 45 tekniker/mekaniker är rätt antal utifrån kända volymer.


Lokal facklig organisations synpunkter

Föreningen har följande synpunkter och yrkanden:

Föreningarna har synpunkter på att storleken på övertaligheten härrör sig från det avtal som finns i Norge som förhindrar uppsägning av medarbetare där. Arbetsuppgifter skulle kunna utföras av Base i STO och färre medarbetare skulle bli berörda.

Föreningarna yrkar på att hela uppsägningstiden blir arbetsbefriad.

Föreningarna kan inte komma överens med företaget om en fortsatt bemanning med medarbetare som företaget menar har multi skills, (markerade med blått i LAS listan).

Vidare yrkar föreningarna på att avtalspensioner erbjuds och att även Tekniker ska omfattas av det erbjudandet.

Föreningarna yrkar på att visstidsanställningar inom produktionen på Technical operations ej förlängs efter att de löper ut.

Transport yrkar på att övertaligheten också skulle tas ut bland tekniker. Det är dyrare att behålla dessa för att säga upp mekaniker.


Resultat av ärendets behandling

Förhandlingen avslutades. Parterna är eniga om att övertaligheten hanteras enligt bifogad LAS-lista och att medarbetare med särskilda kvalifikationer i form av plåtslagare och plåtslagare/tankdykare ej omfattas av denna process.

  • Publicering

    Senast reviderad: 2012-06-08

Ordlista A–Ö
Stäng

Ordlista A–Ö

I fackliga sammanhang förekommer en del ord som kan behöva förklaras lite närmare. Här kan du ta reda på vad de olika orden betyder. Klicka på en bokstav för att komma till önskad del i ordlistan.

  • Klicka på det ord till vänster som du vill få en förklaring till.

sidetabs.tab2
Stäng

Feedback

Välkommen med dina synpunkter, undringar och förslag. Det kan gälla vår webbplats, ditt medlemskap eller vår verksamhet i stort.


Ditt meddelande är skickat.

Svenska Transportarbetareförbundet