Ordförande har ordet

Mitt mål med avdelningen är att öka engagemanget ute i sektionerna för att på så sätt öka antalet medlemmar, antal fackliga förtroendemän och arbetsplatsklubbar.

Det är av oerhörd vikt att facket syns och finns på arbetsplatserna.

Jag vet av egen erfarenhet att det är mycket lättare när man som ny i facket eller ny på arbetsplatsen kan vända sig till någon kollega som har koll på det här med facket. För att nå dit så måste vi tillsammans hjälpas åt att värva medlemmar och få våra kollegor att vilja engagera sig fackligt. Med stöd från avdelningen och sektionerna är jag övertygad om att vi kommer att lyckas

Tommy Wallin är avdelningens ordförande sedan 2013