Klubbar i avdelning 20

För att komma i kontakt med arbetsplatsklubben kontaktar du avdelningens ordförande så förmedlas kontakten vidare till berörd person

Lenny ÖdegårdenAvdelningsordförande

Tel
010-480 33 79
E-post
lenny.odegarden@transport.se

Lenny ÖdegårdenAvdelningsordförande

Tel
010-480 33 79
E-post
lenny.odegarden@transport.se

Lenny ÖdegårdenAvdelningsordförande

Tel
010-480 33 79
E-post
lenny.odegarden@transport.se

Lenny ÖdegårdenAvdelningsordförande

Tel
010-480 33 79
E-post
lenny.odegarden@transport.se