Studier i avdelning 12

Utbildning av medlemmar är en fackets viktigaste uppgifter. För att kunna bevaka sina intressen och rättigheter och för att kunna förbättra dem är kunskap bland det viktigaste för fackets medlemmar, t ex om hur det egna kollektivavtalet fungerar.

Har du frågor om studieverksamheten i avdelning 12? Kontakta vår studieorganisatör Gert Christensen.