Transport.se använder cookies. Läs mer om hur cookies används på sidan Integritet.
!
Servicemeddelande: För närvarande är inte alla våra webbtjänster tillgängliga vilket kan medföra att en del information på webbplatsen inte kan visas för tillfället.
  • Bli medlem
  • A-kassan: 0771-403001 må-to 9-11,13-14 fr 9-11
  • Transport: 010-480 30 00 må-fr 8-18
Ljuduppläsning

...om Sverigedemokraterna

Därför utesluter Transport aktiva sverigedemokrater

Vid flera tillfällen har medlemmar uteslutits ur Transport för att de är aktiva sverigedemokrater. Här har vi samlat några vanliga frågor och svar kring uteslutningarna.

Vad är anledningen till uteslutningarna?

Anledningen är direkt kopplad till fackets grundidé. Facklig verksamhet bygger på att vi bara kan tillvarata arbetarnas intressen om vi alla – oavsett hudfärg, religion och etnisk bakgrund – tillsammans tar kampen för villkoren på arbetsmarknaden. Därför är en viktig uppgift för Transport att verka för en samhällsutveckling som grundar sig i tanken om alla människors lika värde (Transports stadgar § 1) samt bekämpa rasism och främlingsfientlighet.

Sverigedemokraternas mål och grundläggande syfte är ”att värna det svenska folkets och den svenska nationens bestånd” (SD:s stadgar § 1). I deras principprogram återfinns dessutom ett antal skrivningar som står i direkt strid med grundläggande demokratiska värderingar genom att göra skillnad på människor med utgångspunkt i deras härkomst, kultur eller religion.

Den logiska följden av SD:s förhållningsätt blir att arbetare ställs mot arbetare. Den arbetare som SD definierar som svensk ges en särställning gentemot med ”icke-svenska” arbetare. Det gör att den stora gruppen arbetare splittras och försvagas istället för att stärkas tillsammans, över nationsgränserna. Detta strider inte bara mot demokratiska värderingar utan också mot fackets uppgift att tillvarata alla arbetares intressen inom våra branscher.

Transports och Sverigedemokraternas målsättningar är därmed oförenliga. Att aktivt bära fram Sverigedemokraternas politik i en folkvald församling bedömer vi därför som grund för uteslutning. Den formella uteslutningsgrunden hittar man i förbundets stadgar där det slås fast att grund för uteslutning är då en medlem bedriver eller stöder verksamhet som är oförenlig med Transports grundläggande ändamål.

Vem har tagit beslutet?

Beslutet om uteslutning av aktiva Sverigedemokrater togs första gången av förbundsstyrelsen 2005. Kongressen 2007 fastställde beslutet och denna linje vann fortsatt stöd av kongressen 2012.

Har personer med annan partitillhörighet än SD uteslutits på samma grunder?

Ja. I Transports historia har det varit fråga om representanter från flera olika organisationer. På 60- och 70-talen uteslöts främst aktiva företrädare för partier på vänsterkanten som inte accepterade grundläggande demokratiska värderingar. På senare år har det framför allt handlat om företrädare för högerextrema rörelser.

Blir man utesluten ur Transport om man röstar på SD?

Nej. Vi lägger oss inte i vilket parti våra medlemmar röstar på. Det vore ett grundlagsbrott. Uteslutningarna gäller enbart personer som aktivt arbetar för att förverkliga Sverigedemokraternas politik.

Vad är definitionen av aktiv sverigedemokrat?

Definitionen av aktiv sverigedemokrat är en person som företräder partiet i en folkvald församling t.ex. kommunfullmäktige, kyrkofullmäktige eller riksdagen. Till definitionen räknar Transport även personer som står på valbar plats på en kandidatlista till en sådan församling samt personer som deltar aktivt i Sverigedemokraternas förtroendemannakår.

 

  • Publicering

    Senast reviderad: 2015-10-26

  • Relaterade sökord

    Politik, Vad vi tycker

Ordlista A–Ö
Stäng

Ordlista A–Ö

I fackliga sammanhang förekommer en del ord som kan behöva förklaras lite närmare. Här kan du ta reda på vad de olika orden betyder. Klicka på en bokstav för att komma till önskad del i ordlistan.

  • Klicka på det ord till vänster som du vill få en förklaring till.

sidetabs.tab2
Stäng

Feedback

Välkommen med dina synpunkter, undringar och förslag. Det kan gälla vår webbplats, ditt medlemskap eller vår verksamhet i stort.


Ditt meddelande är skickat.

Svenska Transportarbetareförbundet