Transport.se använder cookies. Läs mer om hur cookies används på sidan Integritet.
!
Servicemeddelande: För närvarande är inte alla våra webbtjänster tillgängliga vilket kan medföra att en del information på webbplatsen inte kan visas för tillfället.
  • Bli medlem
  • A-kassan: 0771-403001 må-to 9-11,13-14 fr 9-11
  • Transport: 010-480 30 00 må-fr 8-18
Ljuduppläsning

FAQ: A-kassa, inkomstförsäkring

Jag jobbar som tidningsbud och tjänar cirka 10 000 i månaden. Har jag rätt till a-kassa?

Kanske. Det är inte vad du tjänar som styr, utan antalet timmar du arbetat.

För att få inkomstrelaterad a-kasseersättning ska man uppfylla tre villkor. Notera att detta är en mycket grov sammanfattning av reglerna.

Grundvillkoret. Att stå till arbetsmarknadens förfogande - det vill säga att vara anmäld hos Arbetsförmedlingen från första dagen samt aktivt söka jobb.

Medlemsvillkoret. Man ska ha varit medlem i en a-kassa minst 12 månader.

Arbetsvillkoret. Under den senaste tolvmånadersperioden ska man ha jobbat minst sex månader gånger minst 80 timmar per månad. (Det finns också en alternativ beräkning som vi lämnar därhän nu).

Uppfyller man alla tre villkor, kan man få inkomstrelaterad ersättning upp till 80 procent av tidigare lön - dock max 910:-/dag (det så kallade taket).

Läs mer hos Transports a-kassa.

 


Är facket och a-kassan samma sak?

Nej. Transport är fackföreningen och vår verksamhet handlar om vad som sker i arbetslivet samt i politiken som berör jobbet. Som medlem i Transport berörs du av – och kan bidra till – vårt arbete med löner, rättigheter på arbetet, arbetsmiljön och liknande. Medlemmar omfattas också av förmåner såsom kurser, medlemstidning, medlemsförsäkringar med mera. Om dessa kan du läsa i flikarna Medlemskap och Dina rättigheter.

A-kassan administrerar arbetslöshetsförsäkringen.


Hur funkar Transports inkomstförsäkring?

Det är en särskild försäkring som förbundet tecknar med Folksam. De första 100 dagarna av arbetslöshet täcker den mellanskillnaden upp till 80 procent - alltså även för den som tjänat över cirka 25 025:- (80 procent av 25 025 motsvarar  910:-/dag).

För att få inkomstförsäkring ska man uppfylla kraven för inkomstrelaterad a-kasseersättning, ha varit medlem i Transport samt i Transports eller annan a-kassa i minst tolv månader. Ansökan sker på särskild blankett. Dessutom ska man betala korrekt medlemsavgift.

Läs mer om inkomstförsäkringen.


Jag har varit sjukskriven en period precis innan jag blev arbetslös. Påverkar det hur mycket jag får i inkomstförsäkring?

Ja, inkomstförsäkringen baseras på den så kallade dagersättningen som A-kassan fastställer för den senaste 12-månadersperioden innan du blev arbetslös. Om du har varit sjukskriven blir dagersättingen lägre för sjukskrivningsperioden. Det betyder att inkomstförsäkringen också blir lägre. Samma sak gäller om du exempelvis varit föräldraledig.


Att gå med i facket verkar ganska enkelt. Varför är det sådant krångel med att gå med i a-kassan, byta a-kassa eller ansöka om a-kasseersättning?

Det beror på myndighetskrav. A-kassan är en allmän försäkring som är lagstadgad. Regeringen har en särskild tillsynsmyndighet – Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen – som kontrollerar a-kassorna. IAF ska bland annat godkänna avgifter och avgiftsändringar, hur blanketterna ser ut, kontrollera a-kassornas rutiner, vilka krav som ska ställas innan utbetalning kan ske med mera.

 

Ordlista A–Ö
Stäng

Ordlista A–Ö

I fackliga sammanhang förekommer en del ord som kan behöva förklaras lite närmare. Här kan du ta reda på vad de olika orden betyder. Klicka på en bokstav för att komma till önskad del i ordlistan.

  • Klicka på det ord till vänster som du vill få en förklaring till.

sidetabs.tab2
Stäng

Feedback

Välkommen med dina synpunkter, undringar och förslag. Det kan gälla vår webbplats, ditt medlemskap eller vår verksamhet i stort.


Ditt meddelande är skickat.

Svenska Transportarbetareförbundet